Thảo luận - DÀN ĐỀ 36S hàng ngày, húp lộc với ae cùng THANSO88 | Page 201 | Tập Đoàn Giải Mã Số Học - Cao Thủ Soi Cầu Miền Bắc

Thảo luận DÀN ĐỀ 36S hàng ngày, húp lộc với ae cùng THANSO88

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khấn các cụ độ ăn FULL 🙏🙏🙏
MN 28-03-2024


️️🎳️STL: 67,76

️👌BTĐ: 67
️👌👌STĐ: 67,76
️👌👌👌👌TTĐ: 67,76,66,77
👉👉Dàn 10s: 67,76,66,77,68,86,69,96,78,87
👉👉👉Dàn 36s: 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,77,87,78,97,79

⚜️⚜️Ghép 3D⚜️⚜️ 2,3,4,5,8,9

⚜️⚜️Ghép 4D⚜️⚜️ 0,2,5,8
Bác cho em xin dàn bắc với
 
Khấn các cụ độ ăn FULL 🙏🙏🙏
MN 28-03-2024


️️🎳️STL: 67,76

️👌BTĐ: 67
️👌👌STĐ: 67,76
️👌👌👌👌TTĐ: 67,76,66,77
👉👉Dàn 10s: 67,76,66,77,68,86,69,96,78,87
👉👉👉Dàn 36s: 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,77,87,78,97,79

⚜️⚜️Ghép 3D⚜️⚜️ 2,3,4,5,8,9

⚜️⚜️Ghép 4D⚜️⚜️ 0,2,5,8
Cay thế ko biết, bắt 676 về thẳng đề 65, 4 nháy lô 787. Cay quá cay
 
Khấn các cụ độ ăn FULL 🙏🙏🙏
MT 28-03-2024


️️🎳️STL: 69,96

️👌BTĐ: 69
️👌👌STĐ: 69,96
️👌👌👌👌TTĐ: 69,96,66,99
👉👉Dàn 10s: 69,96,66,99,67,76,68,86,89,98
👉👉👉Dàn 36s: 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,79,97,89,98,99

⚜️⚜️Ghép 3D⚜️⚜️ 1,4,5,6,8,9
⚜️⚜️Ghép 4D⚜️⚜️ 2,3,4,5
 
Mb 28
tôi vùa ngủ mơ đề về 33 anh em thử vận may nhé anh em nót bóng dương là 88 bóng âm là 66 nữa nhé
TTĐ 33,88,66 có thể chơi tạm lô
chúc anh em mấy mắn
MB hạ dàn 36s cũng kết chạm 3 ae ơi, trùng máu rồi
 
Cặp lô 33,88,hôm nay cũng khá đẹp
Screenshot_20240328_165104.jpg
 
Khấn các cụ độ ăn FULL 🙏🙏🙏
MT 28-03-2024


️️🎳️STL: 69,96

️👌BTĐ: 69
️👌👌STĐ: 69,96
️👌👌👌👌TTĐ: 69,96,66,99
👉👉Dàn 10s: 69,96,66,99,67,76,68,86,89,98
👉👉👉Dàn 36s: 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,79,97,89,98,99

⚜️⚜️Ghép 3D⚜️⚜️ 1,4,5,6,8,9
⚜️⚜️Ghép 4D⚜️⚜️ 2,3,4,5
khấn nổ tiếp húp bù MN chủ tịch ơi
 
Khấn các cụ độ ăn FULL 🙏🙏🙏
MT 28-03-2024


️️🎳️STL: 69,96

️👌BTĐ: 69
️👌👌STĐ: 69,96
️👌👌👌👌TTĐ: 69,96,66,99
👉👉Dàn 10s: 69,96,66,99,67,76,68,86,89,98
👉👉👉Dàn 36s: 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,79,97,89,98,99

⚜️⚜️Ghép 3D⚜️⚜️ 1,4,5,6,8,9
⚜️⚜️Ghép 4D⚜️⚜️ 2,3,4,5
khấn nổ vài nháy cho êm nào các ae ơi
 
Khấn các cụ độ ăn FULL 🙏🙏🙏
MB 28-03-2024


️️🎳️TTL: 17,71,37

️👌BTĐ: 17
️👌👌STĐ: 17,71
️👌👌👌👌TTĐ: 17,71,37,73
👉👉Dàn 10s: 17,71,37,73,79,97,78,87,38,83
👉👉👉Dàn 36s: 03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,07,70,17,71,27,72,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79
👉👉👉Dàn 64s: 03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,07,70,17,71,27,72,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,06,60,16,61,26,62,46,64,56,65,66,86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,88,98,89

⚜️⚜️Ghép 3D⚜️⚜️ 0,1,2,4,5,6
⚜️⚜️Ghép 4D⚜️⚜️ 3,4,8,9
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top